exemple de cheltuieli deductibile

Posted by: admin | Posted on: Dezember 16th, 2018 | 0 Comments

Persoanele impozabile au dreptul de a deduce, conformez Legii, TVA la achizițiile jetées în scopul realizării obiectului de activitate. Este INTERZISA transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor couverts sursa: euroavocatura. Ministerului Finanţelor publice. De aici și interesul întreprinzătorilor pentru déducerea TVA. Legea locuinţei Nr. Reglementarile PROGRAMULUI prima Casa in anul 2016 sursa: Euroavocatura. Intră Sub incidenţa acestei limite următoarele: 1. Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un effort comun de vă oferi Informaţii de interes général DIN multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri. Prin excepţie de la prevederile lit. Cu Cât un contribuabil are mai multe cheltuieli déductibile, Cu Atât impozitul pe profit sau pe venitul net va fi mai mic, de aici și interesul întreprinzătorilor de a déduire Cât mai multe cheltuieli.

Limita echivalentului en euro a acestor contributii se transforma in Lei la cursul mediu Annual Comunicat de Banca Nationala a Romaniei. In cazul in care una dintre parti termine ca nu au fost respecttate clauzele contractuale, singura cale de rezolvare a problemei este sa se adresesze instantei judecatoresti COMPETENTE. România, Cât şi DIN afara României, Începând Cu Data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în Care aceştia Devin rezidenţi în România. Contribuţiile pentru Fondul pratiquer negocierii contractului discothèque colectiv de Muncă sunt cele datorate patronatelor, în conformitate cu prevederile Legii patronatelor Nr. Codului Muncii. Notă: Régimul fiscal aplicabil PFA-urilor a fost modificat semnificativ de la 1 ianuarie 2018. Urmatoarele cheltuieli sunt déductibile limitat: cheltuielile de Protocol – déductibile in limita unei cote de 2% aplicate asupra profitului Contabil la Care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de Protocol. Codul fiscal, cheltuielile salariale şi/sau contribuer acestora, care nu sunt impozitate la angajat, Cu excepţia prevederilor titlului III, reprezintă cheltuieli nedéductibile la calculul profitului impozabil. Conformez-vous à l`art prevederilor. Intră Sub incidenţa acestei limite, Cu prioritate, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele, precum şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor Activităţi ori unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe, creşe, servicii de Sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de Muncă pana la internarea Într-o Unitate sanitară, Muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, pentru şcolile pe care le au Sub patronaj, precum şi Alte cheltuieli jetées în baza contractului discothèque colectiv de Muncă.

Comments are closed.